Thaçi më i vendosur se kurrë: Po të ktheja kohën, do t’i përgjigjesha me pl umb armikut

Presidenti i Kosovës, ka dalë për herë të parë në një deklaratë për mediat, pas aktak.uzave për kr ime luf te në Kosovë.

Ai ka thënë se nuk i ka bërë kurrë ato, por ka thënë se nëse e kthente kohën pas, do i përgjigjej njejtë armikut, me pl umb, qoftë ai serb, sllav apo shqiptar.

“Zemra ime është e lënduar, por jo e thyer, mendja ime është e lënduar, por jo e turbulluar. Gja.ku im është i nxehur, është i njetë me gja kun e atyre që më kanë mbështetutr në këtë rrugëtim për liri. Edhe në këtë raste edhe me gja kun e atyre që më kanë paragjykuar. Ndihem sot si asnjëherë më parë krejt i çliruar përballë ballafaqimeve politike. Jemi të gjithë bij e bija të kësaj toke, e duam të gjithë më të mirën për Kosovën.

Të tjerë që i kam njohur gjatë rrugëtimin të gjatë, që kur isha djalë lagje që doja të ndryshoja botën, e deri tani me thinja të bardha. Kam menduar për gjyshërit, prindërit dhe fëmijën tim. Ai sot është burrë dhe mund të shohi në sy ata që ngritën procesin për krime luf te. Është e drejtë që duhet të zbardhet çdo ak uzë për kr ime luf te, për këdo dhe kudo që kanë ndodhur. Bashkëluf tëtërt e mi i kanë sfida shumë fabrikime të ulëta, dhe kanë triumfuar. Njejtë do të jetë edhe për mua dhe nga vëllau im nga gj aku i luf tës. Kr ime luf te s’kam bërë asnjëherë, edhe po të ktheja kohën mbrapa në kohën e Millosheviçit, do të bëja të njejtën gjë. Do t’i përgjigjesha me pl umb armikut, qoftë ai serb, sllav apo shqiptar. Për atë gjykatë unë kam dhënë mbështetjen time politike.

Vendimi im asokohe ishte strategjik, për të mirën e Kosovës, dhe jo për përfitimet e mia personale. Por nga ana tjetër dikush duhet të bëjë bilancin e gjykimeve për k rime luf te në Kosovë.

Ja ku jemi sot. Serbia ecën në rrugën e negocimeve, ndërsa Kosova nuk e gëzon të drejtën e lëvizjes së lirë për qytetarët. Unë nuk shoh ndonjë komplot kundër kosovës, por është e qartë ndasia mes Kosovës dhe serbisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *